<< Naar Pagina 1 < Vorig Artikel Volgend Arikel > Print Pagina
“Weghalen uit de medische setting is niet verstandig”
College wil consultatiebureau onderbrengen bij Integrale Kindcentra
ALMERE – De VVD maakt zich grote zorgen over het onderzoek van het college van burgemeester en wethouders om consultatiebureaus onder te brengen bij de Integrale Kindcentra. “Het weghalen van het consultatiebureau uit de medische setting vinden wij een zorgelijke en ongewenste ontwikkeling”, aldus Hilde van Garderen van de VVD.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de GGD, de JGZ en Jeugdzorg gevraagd om onderzoek te doen naar en een visie te geven over het mogelijk onderbrengen van consultatiebureaus binnen Integrale Kindcentra. Een Integraal Kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Op één plek en onder één leiding.

De VVD wil van het college van burgemeester en wethouders weten wat de redenen zijn om de consultatiebureaus uit de medische setting te halen. “De consultatiebureaus van de Zorggroep Almere hebben aangegeven dat op dit moment 98 procent van hun doelgroep, baby’s en kinderen op het consultatiebureau komt. Dat is een heel hoog percentage. Dus waarom zou je dit dan veranderen? Wij zijn bang dat, als je het consultatiebureau weghaalt bij het gezondheidscentrum, minder ouders naar het consultatiebureau zullen komen”, legt Van Garderen uit.

De VVD is van mening dat het weghalen van de consultatiebureaus uit de medische setting negatieve gevolgen kan hebben. “De medewerkers van het consultatiebureau kunnen nu makkelijk overleg plegen met de huisarts en sneller doorverwijzen en dus sneller handelen omdat ze in het gezondheidscentrum zitten. Daarbij vragen we ons ook af hoe het straks gaat werken met kinderen die de dag op het Integraal Kindcentrum doorbrengen. De kans is groot dat een kind dan met een leidster van de opvang naar het consultatiebureau gaat. Dat vinden wij onwenselijk, omdat de ouder eindverantwoordelijk blijft.”

De VVD heeft schriftelijke vragen bij het college van burgemeester en wethouders ingediend over dit onderwerp. Het college heeft zes weken de tijd om hierop te reageren. Afhankelijk van deze reactie kan dit onderwerp dan op de agenda van de Politieke Markt worden geplaatst.


Vergroot Foto

Het college van burgemeester en wethouders doet onderzoek naar het mogelijk onderbrengen van consultatiebureaus binnen Integrale Kindcentra. (Foto: Fred Rotgans)

<< Naar Pagina 1 < Vorig Artikel Volgend Artikel > Print Pagina