<< Naar Pagina 1 < Vorig Artikel Volgend Arikel > Print Pagina
Schoolkinderen de dupe van zakelijk geharrewar
“De Compositie valt tussen wal en schip”
TUSSEN DE VAARTEN – Het is een 'kastje naar de muur-verhaal': het schoolplein van basisschool De Compositie is na ruim tien jaar aan vervanging toe en het is niet duidelijk wie dat moet betalen. “Ymere is eigenaar van het plein en verantwoordelijk voor het onderhoud, maar voelt zich niet verantwoordelijk voor de inrichting”, aldus Els Siep, adjunct-directeur van de school. “De gemeente wil dat het plein een wijkfunctie krijgt, maar wil niet bijdragen.”

Basisschool de Compositie is in de afgelopen tien jaar, met ruim vijfhonderd leerlingen, flink gegroeid. “Het plein is niet meer toereikend voor het aantal kinderen dat er speelt. Daarnaast zijn de speeltoestellen verouderd en aan vervanging toe. Het plein is deels verzakt en om de speeltoestellen liggen houtsnippers, die we graag willen vervangen omdat ze zich over het hele plein verspreiden en niet veilig zijn als je erop valt”, legt Siep uit.

De school heeft een plan gemaakt voor een nieuw schoolplein. “Om meer speelruimte te creŽren willen we het plein anders indelen. We hebben speeltoestellen gekozen die langer meegaan en meer speelmogelijkheden bieden, en onderhoudsvriendelijke en veilige rubberen tegels, ter vervanging van de houtsnippers. Er is ongeveer 45.000 euro nodig om het plan uit te voeren.”

De gemeente wil dat het plein opengesteld wordt omdat er weinig andere speelvoorzieningen zijn voor de kinderen in de wijk. Siep: “De school werkt hier graag aan mee, maar het probleem is dat de gemeente het schoolplein niet in onderhoud heeft. De school draait dus zelf op voor vernielingen en rotzooi op het plein. Ondanks de wijkfunctie wil de gemeente niet meebetalen aan de inrichting ervan.”

De gemeente bevestigt dat zij het schoolplein niet in onderhoud heeft. “Het gebouw en het plein zijn in eigen beheer en eigendom van Ymere”, aldus Ellaline Roepers. “Dit is een bewuste keuze van de school zelf geweest.”

Het gebouw en het plein zijn in beheer en eigendom van Ymere, die op de hoogte is van de wens van de school om het plein opnieuw in te richten. Andrea Janssen: “Ymere is verantwoordelijk voor het onderhoud van het plein en de door ons aangebrachte speeltoestellen. Voor het neerzetten van nieuwe toestellen zijn wij niet verantwoordelijk. Maar we willen graag met de school meedenken en hebben hierover overleg met de school en de gemeente. Ons streven is dat de aanpak voor het einde van het jaar duidelijk is en dat er gestart kan worden.”

IN KADER

Al 25.000 euro

De Compositie is al drie jaar bezig om geld in te zamelen voor het schoolplein. “Via verschillende acties als Jantje Beton, Kaart in Actie en een tombola hebben we geld opgehaald”, aldus Julischka van der Schagt van de Ouderraad. “Daarnaast heeft de school geld vrijgemaakt. In totaal hebben we op dit moment 25.000 euro. Maar dat is helaas niet genoeg. Het wordt steeds moeilijker om meer geld in te zamelen, omdat de ouders iets terug willen zien van het geld dat zij doneren. Om onze school heen worden verschillende schoolpleinen opgeknapt, maar de Compositie valt tussen wal en schip!”


Vergroot Foto

Kinderen moeten het nu nog doen met het verouderde schoolplein van de Compositie. (Foto: Fred Rotgans)

<< Naar Pagina 1 < Vorig Artikel Volgend Artikel > Print Pagina