<< Naar Pagina 1 < Vorig Artikel Volgend Arikel > Print Pagina
Kindergemeenteraad Landsmeer neemt besluit
LANDSMEER - De eerste kindergemeenteraad van Landsmeer werd 25 januari geïnstalleerd. Twaalf kinderen afkomstig uit de groepen 7 van basisscholen uit Landsmeer, legden die middag de eed af. Tijdens twee vergaderingen in februari en maart werden twaalf plannen gepresenteerd door de kindergemeenteraadsleden.

Vier plannen zijn hiervan uiteindelijk overgebleven. Deze plannen zijn:

• pimpen van zwembad de Breek

• aanleg van een multifunctioneel sport-/speelveld

• aanleg van een kinderparadijs

• aanleg van speeltuin voor grotere kinderen

Welke van deze vier plannen daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden, besluit de kindergemeenteraad woensdagmiddag 19 april. De indieners van de plannen krijgen nog één keer de gelegenheid om hun idee te presenteren. Daarna gaan de kindergemeenteraadsleden met elkaar in debat en tenslotte wordt er gestemd. Het zou leuk zijn als zoveel mogelijk klasgenoten, ouders, leerkrachten, familieleden, pers en andere belangstellenden aanwezig zijn bij deze laatste vergadering van de kindergemeenteraad. Woensdag 19 april van 14.30 tot 17.00 uur in de raadszaal in het gemeentehuis van Landsmeer, Raadhuisstraat 1. Voor de uitvoering van het project van de kindergemeenteraad heeft de gemeenteraad van Landsmeer 5000 euro beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling dat de kindergemeenteraad een vervolg krijgt in 2018.

Oorspronkelijk is woensdag 5 april gecommuniceerd als datum voor deze vergadering van de kindergemeenteraad. Vanwege het schoolvoetbaltoernooi, dat op dezelfde middag plaatsvindt, is de vergadering verplaatst.


Vergroot Foto

<< Naar Pagina 1 < Vorig Artikel Volgend Artikel > Print Pagina