<< Naar Pagina 1 < Vorig Artikel Volgend Arikel > Print Pagina
Scholen in de bres voor verkeersveiligheid
'Kind in het verkeer vraagt nét dat beetje meer'
Impulsief

NOORD-SCHARWOUDE - Langedijk telt elf basisscholen, waar in totaal ruim 3000 kinderen les krijgen. De scholen liggen langgerekt van noord naar zuid verspreid in de gemeente. Al die kinderen gaan 's morgens tijdens de zogenaamde schoolspits op weg naar school. De meeste kinderen gaan lopend of op de fiets. En er is een steeds groter wordende groep kinderen die door hun ouders wordt gebracht. In totaal gaat het om maar liefst 10.000 verkeersbewegingen per dag! Het is belangrijk dat we met zijn allen rekening houden met deze zwakkere verkeersdeelnemers. Want 'n kind in het verkeer vraagt nét dat beetje meer.

In het najaar van 2006 organiseerde basisschool De Wijde Veert een tevredenheidspeiling binnen de school voor ouders, leerlingen en personeel. Opvallend was dat vrijwel unaniem de verkeersveiligheid als grootste zorg uit de bus kwam. Een groep ouders heeft zich gemeld om, onder de noemer Kinderrijk Langedijk, de verkeersonveiligheid bij de gemeente onder de aandacht te brengen. ,,Navraag leerde dat ook bij andere basisscholen de verkeersveiligheid als serieus knelpunt wordt ervaren", vertelt Ieta Polman, lid van de verkeerscommissie en zelf moeder van drie schoolgaande kinderen. ,,Daarom kunnen we maar beter de handen ineen slaan." En dus werd er een enquête gemaakt om eerst eens de situatie in kaart te brengen. ,,Met de resultaten kunnen we naar de gemeente om dit probleem Langedijk-breed aan te pakken, om te beginnen de route naar de school", vult Fred Wapstra, directeur van De Wijde Veert en woordvoerder namens de Langedijker schooldirecteuren, aan.

Impulsief

Kinderen, lopend of op de fiets, zijn kwetsbaar ten opzichte van het gemotoriseerde verkeer. ,,Probeer je maar eens voor te stellen hoe het als kind in het verkeer moet zijn. Ze zijn zich helemaal niet bewust van alle gevaren die op de loer liggen. Als je maar 1.20 meter groot bent kún je niet over die geparkeerde auto of die vuilcontainer heenkijken. Je hóórt wel getoeter, maar je weet niet waar het vandaan komt. Je weet hoe het hoort, maar reageert vaak nog zo impulsief", aldus Polman. De werkgroep Kinderrijk Langedijk vindt het belangrijk dat er wordt gekeken naar de situatie vanuit het oogpunt van het kind. ,,Een onderzoek van Veilig Verkeer Nederland heeft aangegeven dat meer dan de helft van de kinderen bang is in het verkeer. Onze enquête, waar een geweldige respons op kwam van zowel ouders als de leerlingen van groep 7 en 8 van alle basisscholen, bevestigt dat alleen maar. Met name de Voorburggracht en de Bovenweg worden veel genoemd als het gaat om onveilige schoolroutes", vertelt Wapstra. Ook de parkeersituatie en het parkeergedrag van autobestuurders rondom de school zorgt voor veel problemen.

Draagvlak

Ook binnen de gemeente is men er bewust van dat de verkeersveiligheid snel moet worden aangepakt. Het is zelfs een van de hoofddoelstellingen voor het nieuwe verkeers- en vervoersplan, naast het minimaliseren van de verkeershinder en het waarborgen van de bereikbaarheid. Toen de resultaten van de enquête onlangs aan verkeerswethouder Wim Nugteren werden aangeboden waren de reacties dan ook erg positief. ,,Iedereen wil dat zijn kind, kleinkind, neefje, nichtje of buurkind veilig thuis komt. Verkeersveiligheid is een thema dat iedereen aanspreekt, daarom is het draagvlak ook zo groot", aldus Wapstra. Dankzij de enquête en het daaruit voortgevloeide startdocument zetten de basisscholen zich op de kaart als serieuze gesprekspartner in de aanpak van verkeer en vervoer in de gemeente Langedijk. ,,De verkeersveilige schoolroute is onze gedeelde verantwoordelijkheid en vraagt een plaats in het Verkeer- en Vervoerplan van Langedijk", aldus Polman.

U hoopt toch ook dat uw kind 's morgens veilig naar school kan gaan en 's middags weer heelhuids thuiskomt? Draag dan uw steentje bij aan de gezamenlijke aanpak van de verkeersonveiligheid in Langedijk. Op www.dewijdeveert.nl kunt u vanaf volgende week het rapport downloaden dat aan de gemeente is aangeboden. Ideeën, opmerkingen, vragen en ervaringen kunt u mailen naar kinderrijklangedijk@gmail.com. Uw bijdrage is zeer welkom. Alvast bedankt namens de kinderen van Langedijk.


Vergroot Foto

Zeker nu het rond 08.30 uur nog donker is, levert het gevaarlijke situaties op voor schoolgaande kinderen. (foto Rodi Media/TL)

<< Naar Pagina 1 < Vorig Artikel Volgend Artikel > Print Pagina