<< Naar Pagina 1 < Vorig Artikel Volgend Arikel > Print Pagina
'Langedijk in beweging'
Eerste deel Sportnota in teken van sportstimulering
Accomodatieonderzoek

LANGEDIJK - 'Langedijk in beweging, naar een breed sportpodium'. Dat is de titel van het eerste deel van de Sportnota 2009-2012, waarover de gemeenteraad zich dinsdag 27 januari buigt. In dit eerste deel staat sportstimulering centraal. Maandag 19 januari vindt in sporthal Geestmerambacht een informatiebijeenkomst plaats die geheel in het teken staat van de Sportnota 2009-2012.

Voorafgaand aan de totstandkoming van de Sportnota 2009-2012 is veel overleg geweest met de plaatselijke sportverenigingen, Zo organiseerde SSL onder meer een 'speed date' en 'kleedkamergesprekken'. Ook is met de scholen gesproken en is veel bruikbare informatie voortgekomen uit de Verenigingsmonitor, een jaarlijks onderzoek onder sportverenigingen. Samen met SSL heeft de gemeente een activiteitenprogramma opgesteld dat er onder meer voor moet zorgen dat het aantal Langedijkers dat wekelijks aan sport doet groeit. In dat streven is een sleutelrol weggelegd voor een zogenaamde 'duale vakleerkracht', die zowel op scholen als bij sportverenigingen en tijdens wijkgerichte bezigheden sportieve activiteiten gaat ontplooien.

Met de uitvoering van alle sportieve activiteiten rond verenigingen, scholen, gezondheid, welzijn en topsport is een bedrag gemoeid van € 805.163,-. Dat is voldoende om de succesvolle activiteiten van de zogenaamde 'breedtesportimpuls' (bsi) te kunnen continueren. Het college stelt de raad voor om in de periode 2009 tot en met 2012 € 302.461,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Sportnota 2009-2012. Het ministerie van VWS stelt € 312.695,- beschikbaar in het kader van de regeling 'combinatiefunctie'.

Accomodatieonderzoek

Deel 2 van de Sportnota 2009-2012 staat in het teken van het 'accommodatieplan'. Dit deel zal in mei aan het college worden aangeboden. Het college heeft een extern onderzoekbureau opdracht gegeven om het sportaccommodatieonderzoek uit te voeren. Multifunctionaliteit, effectieve samenwerking en efficiŽnt beheer zijn daarbij de uitgangspunten. Uit de Verenigingsmonitor is gebleken dat slechts negentien procent van alle verenigingen in Langedijk tevreden is over de huidige sportaccommodatie. Vooral sporthal Geestmerambacht is volgens het onderzoek nodig aan vervanging toe.

Informatiebijeenkomst

Maandag 19 januari vindt in sporthal Geestmerambacht een informatiebijeenkomst plaats die geheel in het teken staat van de Sportnota 2009-2012. Verenigingen kunnen zich hiervoor aanmelden bij SSL, Dat kan telefonisch via 0226-343453 of per mail via jurgen@sportsl.nl. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.


Vergroot Foto

Samen met SSL heeft de gemeente een activiteitenprogramma opgesteld dat er onder meer voor moet zorgen dat het aantal Langedijkers dat wekelijks aan sport doet groeit. (foto Vincent de Vries/RM/archief)

<< Naar Pagina 1 < Vorig Artikel Volgend Artikel > Print Pagina