<< Naar Pagina 7 < Vorig Artikel Volgend Arikel > Print Pagina
Lintje voor acht Langedijkers
Bert Baard

ZUID-SCHARWOUDE - Acht Langedijkers ontvingen donderdag 29 april een Koninklijke onderscheiding voor hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Burgemeester Hans Cornelisse reikte de lintjes namens Koningin Beatrix uit in het gemeentehuis. Naast familie en vrienden van de gedecoreerden waren voor de gelegenheid ook oud-gedecoreerden uitgenodigd.

Alle gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bert Baard

Bert Baard (70) uit Noord-Scharwoude krijgt een onderscheiding voor zijn inzet voor Stichting Veldzorg. Hij was in 2003 betrokken bij de oprichting van de stichting en is tot dit jaar als voorzitter aan Veldzorg verbonden geweest. Veldzorg is namens Staatsbosbeheer beheerder van het Oosterdelgebied in Langedijk. Baard zocht voor de stichting contact met partners die mee wilden helpen om het herstel van het gebied te bevorderen. Een van die partners werd Scorlewald, onderdeel van de Raphaelstichting. Baard heeft zich bijzonder ingespannen voor de realisatie van de prachtige gebouwen d’Oostkant en zorgtuinderij Oosterheem. Hiervoor heeft hij veel geld binnengehaald.

Rina de Boer

Rina de Boer-Groen (65) uit Sint Pancras is sinds 1970, nu dus veertig jaar, penningmeester van begrafenisvereniging Memento Mori. Als zodanig onderhoudt zij de contacten met de uitvaartleider en is ze in het dorp aanspreekpunt voor mensen die met een sterfgeval te maken hebben. Door haar lange staat van -vrijwillige - dienst voor de begrafenisvereniging is zij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Yde Bouma

Yde Bouma (61) uit Sint Pancras mocht een lintje in ontvangst nemen voor zijn inspanningen op het gebied van sport en ten behoeve van kinderboerderij Jong Leven. Van 1980 tot 1990 was hij als vrijwilliger actief bij voetbalvereniging Vrone. Als lid van de kantinecommissie, keeperstrainer en leider van kampeerweekenden en voetbalkampen bracht hij heel wat uren op de vereniging door. Sinds 1994 is hij voorzitter van de Stichting Kinderboerderij Jong Leven. Daarnaast houdt hij zich bezig met het verzorgen van de dieren en het onderhoud van het complex. Maar ook is hij actief met de afhandeling van het papierwerk voor de kinderboerderij en de motivering van vrijwilligers.

Nel Goedbloed

Nel Goedbloed-Hoogland (58) uit Zuid-Scharwoude ontving de versierselen onder meer voor haar jarenlange (bestuurlijke) vrijwillige activiteiten op het terrein van kerkelijk leven, zorg en onderwijs. Sinds 1968 is zij vrijwilliger ten behoeve van de kinderdienst in de kerk. Later werd zij ook vrijwilliger bij de werkgroep liturgisch bloemschikken en de taakgroep eredienst van de kerk. Ook op het gebied van zorg spant ze zich in. Zo is zij vrijwilliger bij de EHBO, afdeling Langedijk en het Nederlandse Rode Kruis. Vele leerlingen van de De Rank en de Sint Maartenschool hebben bovendien tussen de middag bij haar als overblijfmoeder een broodje gegeten.

Ton Griffioen

Ton Griffioen (67) uit Zuid-Scharwoude kreeg de versierselen die horen bij de Koninklijke onderscheiding opgespeld vanwege zijn (bestuurlijke) activiteiten op het terrein van welzijn. Jarenlang is hij actief als vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Ouderen Langedijk. Als vrijwillig chauffeur bestuurt hij de 50-plusbus en als lid van de klussendienst van de stichting onderhoudt hij de tuinen van vele ouderen. Ook het Interkerkelijk Steunfonds Langedijk kan op hem rekenen. Van deze stichting is hij contactpersoon (bestuurslid/vicevoorzitter) en consulent.

Simone Krol

Simone Krol-den Hartigh (49) uit Sint Pancras kreeg het lintje voor haar inspanningen op het gebied van het kerkelijk leven, onderwijs en jeugdwelzijn. Sinds 1973 is ze leider van de zondagsschool van de protestantse kerk in Sint Pancras. In de tussentijd is ze daar ook gedurende 31 jaar leider van de meisjesclub geweest. Basisschool Het Baken heeft zestien jaar lang op haar inzet kunnen rekenen, onder meer als luizenmoeder, lid van de ouderraad, verkeersouder en initiator en hoofd van de verkeersbrigadiers van deze school. Daarnaast is ze actief als vrijwilliger bij dagverblijf Jan Willem.

Wil Landman

Wil Landman-de Vries (74) dankt de benoeming aan haar (bestuurlijke) activiteiten op het gebied van ouderenwelzijn en cultuur. In het comité voor het zondagmiddagprogramma van de Stichting Welzijn Ouderen Langedijk is zij commissielid. Ook vervult zij een rol als gastvrouw. De ANBO Langedijk kan op haar rekenen als co÷rdinator van de klaverjasdrive en als bestuurslid. Als lid van de recreantencommissie is zij medebedenkster van de activiteiten die jaarlijks worden georganiseerd. Ook is ze co÷rdinator van de busreizen vanuit ANBO. Bij museum Broeker Veiling is ze actief als gastvrouw en medewerkster van de museumwinkel.

Koos Schoonhoven

Koos Schoonhoven (70) kreeg de onderscheiding vanwege zijn inzet voor de volkstuinvereniging West Beverkoog en op het gebied van sport en kerkelijk leven. Bijna twintig jaar lang was hij hoofdredacteur van De Konkelboet, het door hem opgerichte blad van volkstuinvereniging West Beverkoog. In 1986 begon hij als vrijwilliger bij de gereformeerde kerk (sinds 2008 de PKN) in Sint Pancras, eerst als lid van de commissie zending werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking en later als ouderling/voorzitter. Sinds 2004 is hij tevens organisator van diverse evenementen binnen de kerkgemeenschap. Daarnaast verzorgt hij de website van de gereformeerde kerk/PKN en bouwde hij een nieuwe website voor de federatieve protestantse gemeente Sint Pancras.


Vergroot Foto

De acht gedecoreerden tonen trots hun Koninlijke lintje. (foto Esther van der Linden/RM)

<< Naar Pagina 7 < Vorig Artikel Volgend Artikel > Print Pagina