<< Naar Pagina 1 < Vorig Artikel Volgend Arikel > Print Pagina
Muzikaal feest voor 55-plussers
Dag van de Ouderen mikt op brede doelgroep
55 jaar en ouder

NOORD-SCHARWOUDE - Cultuur, dat is dit jaar het thema van de Internationale Dag van de Ouderen. Vrijdagmiddag 1 oktober is de Kooger Kerk het decor voor een gezellige muzikale middag. Het Lokaal Comité Langedijk (LCL) heeft de groep Melange uitgenodigd om voor de senioren van Langedijk een swingende en gezellige middag te verzorgen. De organisatie hoopt op een grote opkomst. Marry Peters, die namens de zorgcentra zitting heeft in het LCL, benadrukt dat iedereen boven de 55 jaarwelkom is. ,,De term 'ouderen' is wellicht wat misleidend. We mikken zeker ook op de jongere senioren."

De Internationale Dag van de Ouderen is in 1990 in het leven geroepen door de Verenigde Naties. Elk jaar op 1 oktober staan de 55-plussers centraal. In Langedijk wordt al enige tijd jaarlijks een ouderendag gevierd. Het Lokaal Comité Langedijk, dat elk jaar verantwoordelijk is voor de invulling van de Dag van de Ouderen, bedenkt in januari al een programma. Daarbij is het van belang steeds een ander thema aan te houden. Vorig jaar werd bijvoorbeeld een informatie- en recreatiemarkt gehouden, het jaar daarvoor droegen de scholieren van het Jan Arentsz College bij aan de dag. ,,Het is alweer vijf jaar geleden dat we iets met cultuur hebben gedaan, dus het werd wel weer eens tijd", zegt Marry Peters. ,,De muziekgroep Melange bestaat uit vijf muzikanten die een zeer gevarieerd programma op de planken brengen. Zeker in de ambiance van de prachtige Kooger Kerk, met zijn schitterende akoestiek, moet dat een groot feest opleveren. Voor veel mensen is een bezoekje aan die kerk al een uitje op zich."

55 jaar en ouder

In het kader van de vergrijzing, die ervoor zorgt dat de groep 55-plussers steeds groter wordt, en het feit dat senioren steeds langer zelfstandig blijven wonen, trekt het LCL de Dag van de Ouderen sinds enkele jaren in een breder perspectief. ,,Mensen van 55, 65 en zelfs 75 jaar voelen zich niet altijd aangesproken als je ze een 'oudere' noemt. Ze hebben nog een druk leven, doen van alles. Tegenwoordig ben je pas 'oud' als je de tachtig bent gepasseerd, en zelfs dan is men vaak nog bijzonder zelfstandig", vertelt Arie Groen, die namens de ouderenbonden plaats heeft genomen in het comité. ,,Daarom willen we benadrukken dat het evenement op 1 oktober voor iedere Langedijker van 55 jaar of ouder interessant is."

Sint Pancras

De LCL verzorgt al jaren de Dag van de Ouderen in Langedijk. Marry Peters: ,,Ik zit nu vier jaar namens MagentaZorg bij dit comité en ik verbaas me er elke keer weer over hoe ongelooflijk gedreven iedereen is. Het is zo leuk om daaraan bij te dragen." Voor het eerst sinds jaren is ook het Sint Pancras weer betrokken bij de organisatie van de Dag van de Ouderen. Arie Groen: ,,Voor ons is het ontzettend belangrijk dat ook Sint Pancras in ons comité is vertegenwoordigd. Omdat we allemaal hetzelfde doel nastreven, kun je zoiets maar beter samen aanpakken. Het zou heel goed kunnen dat we binnen niet al te lange tijd de Dag van de Ouderen ook eens in Sint Pancras zullen vieren.

De Dag van de Ouderen wordt vrijdag 1 oktober tussen 14.00 en 17.00 uur gevierd in de Kooger Kerk in Zuid-Scharwoude. Wie graag wil komen maar geen vervoer heeft, kan contact opnemen met de Stichting Welzijn Ouderen via 0226-318050, zodat er vervoer geregeld kan worden via de 55-plusbus of de ouderenbonden.


Vergroot Foto

De meeste senioren voelen zich nog lang niet oud. (archieffoto)

<< Naar Pagina 1 < Vorig Artikel Volgend Artikel > Print Pagina