<< Naar Pagina 7 < Vorig Artikel Volgend Arikel > Print Pagina
19 maart verkiezingen voor de gemeenteraad
(Ingezonden)
Uw stem telt

Uw stem telt

Op woensdag 19 maart kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Het is de dag waarop u bepaalt welke weg we in Langedijk op sociaal beleid gaan bewandelen. Want dat is in het kort waar deze raadsverkiezingen over gaan: hoe ziet het sociale gezicht van Langedijk er de komende jaren uit?

De veranderingen

Er zijn veel actuele vragen in Langedijk, vragen waarvan de antwoorden ons direct raken: Hoe gaat het met de subsidies en de verenigingen? Hoe zit het met de zorg in de eigen buurt? Hoe geven we de ontwikkelingen in Sint Pancras vorm? Hoe kunnen we goede peuterspeelzalen garanderen? Hoe zorgen we voor voldoende woningen voor ouderen en voor starters? En hoe we dat in een tijd dat de financin van Langedijk nog steeds onder druk staan?

En dan krijgt de gemeente ook nog eens te maken met zr grote veranderingen in het sociale domein. We krijgen de Participatiewet, n wet waarin de Wet werk en bijstand, de Wajong en de sociale werkvoorziening opgaan. De gemeente moet zorgen voor dagbesteding en begeleiding, nu nog onderdelen van de AWBZ. En vanaf volgend jaar voert de gemeente de jeugdzorg uit, is dan verantwoordelijk voor de aandacht en ondersteuning van onze kinderen, misschien wel de meest kwetsbare groep.

Dat zijn veel extra taken, die onze gemeente veel geld en inzet kosten. Maar die nieuwe taken zijn voor de gemeente ook een kans, een kans om op een andere, innovatieve manier om te gaan met ieders belang. Met die actuele vragen van alledag n de grote veranderingen op sociaal gebied, is een heldere politieke koers van groot belang. De PvdA Langedijk heeft daarvoor het kompas: gn loze beloften, niet alle aandacht gericht op een enkel onderwerp, maar een visie voor Langedijk.

De PvdA is ambitieus en blijft dat, ook in het huidige economische tijdsgewricht. Tegelijkertijd zijn we ons bewust van het feit dat we de keuzes die we willen maken niet allemaal waar kunnen maken. Maar de keuzes waar we voor staan, maken we wel vanuit onze sociaaldemocratische waarden. En daarop kunt u ons aanspreken, daarop willen we worden aangesproken!

Ons motto

Om in Langedijk het verschil te kunnen maken, het verschil voor onze inwoners, wil de PvdA bij deze verkiezingen zo sterk mogelijk uit de bus komen. Dat doen we met een goede ploeg, onder het motto: Samen, Sterk, Sociaal. Samen, want we hebben elkaar nodig, zowel op straat, in het dorp als in de politiek. Sterk is onze betrokkenheid. En natuurlijk sociaal, want dt is onze kernwaarde: aandacht voor mensen die dat nodig hebben.

<< Naar Pagina 7 < Vorig Artikel Volgend Artikel > Print Pagina