<< Naar Pagina 1 < Vorig Artikel Volgend Arikel > Print Pagina
'Eigenlijk zijn we allemaal een grote familie'
Opening van door kinderen zelf ingerichte expositie 'Levend Verleden'
AMSTERDAM - "Eigenlijk zijn we allemaal een grote familie". Dat is de conclusie van één van de kinderen van groep acht van de Sint Jan basisschool in Amsterdam nadat de klas op zoek was gegaan naar hun voorouders. Woensdag 7 februari laten kinderen zien op welke wijze familieverhalen de Nederlandse gedeelde geschiedenis voor hen persoonlijk en invoelbaar maakt. Dit doen de kinderen onder met een zelfbedacht gezamenlijk ritueel voorafgaand aan de opening van de door hen ingerichte expositie ‘Levend Verleden’. De Nederlandse acteur, Mike Libanon, bekend van onder meer Spangen en Bloedverwanten, opent de expositie.

De expositie is gebaseerd op de zoektocht van de leerlingen van groep 8a van de Sint Jan school naar hun wortels en familiegeschiedenis en de verborgen geschiedenissen die daarin besloten liggen. Ancestors unKnown Amsterdam is ontstaan uit een Amerikaans initiatief van Dana Saxon. Het is gericht op Amsterdamse scholen die hun leerlingen een ander perspectief willen bieden op koloniale en postkoloniale geschiedenissen die met de Nederlandse geschiedenis verbonden zijn. Geschiedenissen die in de traditionele geschiedenisboeken en methoden onderbelicht blijven. Naast kennis over het gedeelde verleden, krijgen de leerlingen lessen aangeboden in stamboomonderzoek, archiefonderzoek en interviewen. Van september tot en met heden loopt het lesprogramma op vier Amsterdamse scholen. Er nemen bijna 200 leerlingen actief aan deel.

Dieneke Blikslager, directie Sint Jan: "Tijdens Ancestors Unknown op de Sint Janschool te Amsterdam groeide het saamhorigheidsgevoel en gingen de leerlingen nieuwsgieriger en positiever naar hun directe leefomgeving kijken. Oudere familieleden bleken 'opeens' een belangrijke bron waarmee de leerlingen graag contact zochten. Leerlingen deelden informatie met elkaar en kwamen met wenslijstjes over te bespreken geschiedenis. Geschiedenis die zij niet in hun schoolboeken vonden."

Ancestors unKnown Amsterdam werd ontwikkeld door Seeking Ancestors unKnown en Stichting Zieraad. De realisatie lukt door samenwerking met het Stadsarchief Amsterdam, een adviesraad van docenten, historici en andere deskundigen, een subsidie van de afdeling Diversiteit Gemeente Amsterdam en diverse vrijwilligers. Het lesprogramma wordt uitgevoerd op de Sint Jan school (West), de Catharinaschool (Zuid), het Damstede Lyceum (Noord) en het Hyperion Lyceum (Noord).


Vergroot Foto

Leerlingen gaan op zoek naar hun wortels en familiegeschiedenis. (Foto: Patricia Wolf)

<< Naar Pagina 1 < Vorig Artikel Volgend Artikel > Print Pagina