<< Naar Pagina 1 < Vorig Artikel Volgend Arikel > Print Pagina
Procedure vervanging bomen oprijlaan Marquette start opnieuw
HEEMSKERK – Het college heeft in principe ingestemd met het vervangen van de bomen langs de oprijlaan van het landgoed Marquette. Het college is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag, die door PWN is ingediend. In dit geval wordt ook de raad gevraagd om wensen en bedenkingen aan te geven over dit onderwerp.

In 2014 heeft PWN ook een aanvraag ingediend om de bomen langs de oprijlaan van landgoed Marquette te vervangen. Toen is de procedure stilgelegd en hebben de gemeente, PWN en belangenorganisatie Goed Aardig een aantal keren overlegd. Zo is er een compromisvoorstel besproken waarmee gedeeltelijk tegemoet werd gekomen aan de belangen van de mensen die tegen de vervanging van de bomen zijn. Ook zijn er verschillende onderzoeken geactualiseerd of toegevoegd. De overleggen hebben uiteindelijk niet tot overeenstemming geleid. Bij de nieuwe aanvraag is er wel een aantal veranderingen doorgevoerd om aan de bezwaarmakers tegemoet te komen. Zo hebben de nieuw te planten bomen (koningslinden) een grotere doorsnede dan oorspronkelijk gepland. Op deze manier komt er zo snel mogelijk weer een eenduidig beeld van de totale oprijlaan. Ook blijven er vier bomen aan het begin van de oprijlaan staan om het beeld vanaf de Marquettelaan zo min mogelijk te verstoren.

Dit plan is de derde en laatste fase van de totale vervanging van de bomen langs de oprijlaan. Met het planten van de koningslinden als vervanging zet PWN in op duurzaam behoud van de laan als geheel en versterking van de cultuur (historische) waarden. PWN heeft als beheerder de taak om over onze eigen generatie heen te kijken en kwaliteit te leveren voor de toekomst. Zou PWN niks doen dan verliest de laan uiteindelijk haar uitstraling en kunnen toekomstige generaties er niet meer van genieten zoals wij dat nu doen.

De actiegroep 'Behoud Bomen Oprijlaan Marquette' blijft zich verzetten tegen het plan van PWN om de monumentale bomen langs de oprijlaan van kasteel Marquette te kappen. Vanaf de zomer 2011 heeft deze groep zich ingezet voor het behoud van gezonde bomen. De groep heeft veel steun gekregen vanuit de bevolking. Meer dan 4000 handtekeningen zijn gezet tegen de kap van de bomen en aangeboden aan de gemeenteraad. Meer dan 80 zienswijzen zijn ingediend tegen de kapvergunning en er werden diverse andere acties gehouden.

Inzage en zienswijzen

Binnenkort kan iedereen de ontwerpbeschikking van het plan van de gemeente inzien en eventueel zienswijzen indienen. De indieners van zienswijzen in de voorgaande procedure krijgen persoonlijk bericht dat zij hun eerder ingediende zienswijzen eventueel kunnen aanvullen. Alle aanvullingen en nieuw ingediende zienswijze worden meegenomen in de voorbereiding op de definitieve besluitvorming. Na afloop van de ter inzagetermijn van zes weken en de besluitvorming door de gemeenteraad neemt het college een definitief besluit over het vervangen van de laanbomen. Tegen dat besluit is het dan ook mogelijk om beroep in te dienen.


Vergroot Foto

<< Naar Pagina 1 < Vorig Artikel Volgend Artikel > Print Pagina